Nanbu-Kei

HANAMAKI

Matsumoto Tsuruji

Saito Hitoshi-saku

Sasaki, Kakuhei

Sato, Eikichi

Sato Makoto

Sato Tadao

Takahashi Kinzo

Tayama Izumi