Креативные Kokeshi

Hideo Ishihara

Issetsu Kuribayashi

Kaihei Katase

Takashi Kojima

Usaburo Okamoto